Sisäilmaongelmat

Korjaamme kiinteistön asumisterveyteen ja – viihtyvyyteen vaikuttavat rakennevirheet ja – vauriot. Sisäilmaan vaikuutavien korjaustöiden osalla työt on suunniteltava ja toteutettava ammattitaidolla. Korjaustyöalue osastoidaan ja alipaineistetaan, purkutyöt tehdään riittävässä laajuudessa (kantavia rakenteita purettaessa on huolehdittava rakenteen väliaikaisesta tuennasta) ja korjaustyöt tehdään erillisen korjaustyösuunnitelman mukaan.  Työ edellyttää vankkaa korjausmenetelmien tuntemusta, ammattitaitoista ja huolellista toteutusta. Korjaustyön jälkeen tilat siivotaan Työterveyslaitoksen ohjeen mukaan.

Valesokkelin kengitystyöt ja rakenneliittymien tiivistyskorjaukset käynnissä.