Vahinkotarkastukset ja vaurioselvitykset

Vahinkotarkastukset

Kiinteistössä tapahtuneen vahingon tekninen tarkastus tehdään yleensä vakuutusyhtiön toimeksiannosta. Teknisessä tarkastuksessa vahingon aiheuttaja sekä laajuus selvitetään ja tarkastuksesta toimitetaan vakuutusyhtiölle sekä vakuutuksenottajalle tarkastusraportti korvauskäsittelyä varten.

 Vaurioselvitykset

Vaurioselvitys tehdään, kun on kyse esimerkiksi sisäilmaongelmista, palo- tai öljyvahingosta tai rakennevauriosta.

– sisäilmaongelmat (mm. home, VOC, kreosootti)

– palovahingot

– öljyvahingot

– rakennevauriot