Rakennuttamis- ja valvontatyöt

Laajoissa vahinkotapauksissa sekä korjauskohteissa on useasti suositeltavaa laatia työn sisällöstä tarkat urakka-asiakirjat, joiden perusteella voidaan kilpailuttaa suoritettava työ. Urakkakilpailun avulla saadaan kustannukset, urakan sisältö ja aikataulu sovittua etukäteen. Urakkakilpailun perusteella valitaan urakoitsija, sovitaan työn etenemisestä, aikatauluista ja maksuliikenteestä. Urakan etenemistä, aikataulua sekä laatua valvotaan työmaakäynneillä.

Myös märkätilojen vedeneristystyön valvonnat kuuluvat palveluumme.