Palvelut

Toimintaohje

Näin homma hoituu

  1. Asiakas ottaa meihin yhteyttä puhelimitse, sähköpostitse tai täyttämällä Työn tilaus -lomakkeen.
  2. Sovimme ensimmäisen käynnin ajankohdasta.
  3. Suoritamme tarvittavat tutkimukset/arviot.
  4. Toimitamme asiakkaalle valokuvin varustetun kirjallisen raportin tutkimustuloksista korjausehdotuksineen ja tarvittaessa kustannusarvioineen.
  5. Asiakas tilaa raportin mukaiset korjaustoimenpiteet.
  6. Sovimme korjaustyön laajuudesta ja aikataulusta.
  7. Asiakas hyväksyy korjaustoimenpiteet ja -aikataulun sekä vahvistaa työn tilauksen ‘Tilausvahvistus‘-lomakkeella.
  8. Suoritamme ennalta sovitut korjaustyöt aikataulun mukaisesti. Huom. Mikäli työn aikana ilmenee työn laajuuteen, aikatauluun ja kustannuksiin vaikuttavia tekijöitä, sovitaan niistä etukäteen ennen työn suoritusta.
  9. Työn valmistuttua pidämme vastaanottotarkastuksen, jossa käymme läpi tehdyt korjaustyöt, jotka asiakas hyväksyy ‘Työn hyväksyminen‘-lomakkeella.
  10. Asiakas saa kirjallisen loppuselvityksen tehdystä työstä.